personaliinimesele:

Kompetentsimudeli koostamine

See ei ole raketiteadus. 

Saa see selgeks koolitusel 6 lihtsa sammuga!

koolitajale:

Kuidas panna õppijad ärksalt õppima?

Kuidas luua kompetentsipõhist koolitust?

Siin lehel koonduvad kokku kaasaegsed teemad täiskasvanute õppimise ning personaliarendamise  valdkonnas:  Kompetentsid, kompetentsimudelid ning kompetentsipõhine koolitus.  Samuti ärgas õppimine ja selle saavutamine õpetamise-koolitamise protsessis ning  koolituse tulemuslikkuse mõõtmine. 

Teemad

Kompetentsi-mudeli koostamine


Kuidas kindlustada, et organisatsiooni igal töökohal töötaks selle rolli jaoks kompetentne inimene?

Kuidas tagada, et töökohale värvataks töötaja, kes on just selle töökoha ning ka organisatsiooni vajaduste jaoks sobivate oskuste ja isikuomadustega?

Alustama peaks algusest – töökohal vajalike kompetentside kirjeldamisest.

Kompetentsid on baas, millele saab toetuda paljude personalivaldkonna küsimuste lahendamine nagu värbamine, koolitus, töökoha hindamine, töötajate arendamine jne.

Kompetentsi-põhine koolitus

Kuidas tagada töötajale just tema rolli jaoks vajalik koolitus?

Parim lähenemine on teha seda kompetentsipõhiselt. Selline lähenemine tagab, et koolitatakse just seda, mida töötajal tööprotsessis vaja läheb. 

Ärgas õppimine

Kindlasti oled kuulnud mõistet teadvelolek või ärksameelsus (ingl keeles mindfulness)? See sõna seostub enese heaolu ja tasakaaluga, mida saavutatakse läbi vaikselt istumise ja mediteerimise. Kuid  ärgas olemine ei eelda ilmtingimata vaikset mediteerimist ja mõtete vaigistamist, vaid vastupidi – see võib tähendada  ka väga aktiivset mõtlemist ja analüüsimist.  Sellist ärgast olekut on hea  kasutada ka õpetamise-õppimise protsessis. Miks see hea on ja kuidas seda kasutada?

Koolituse tulemuslikkuse mõõtmine

On hinnatud, et mitte rohkem kui vaid 10% koolitustel omandatust kantakse üle töö tegemisse. 

Kuidas parandada koolitusel õpitu ülekandmist? Lühivastus on: süsteemne lähenemine koolitusse alates selle eesmärgistamisest ning lõpetades järeltegevuste planeerimisega.

Me kõik vajame toetust, et endast parimat pakkuda.

MINUST

Olen andragoog ja koolitaja Rita Lepik,
koolituspartner kompetentside, -mudelite ja kompetentsipõhise koolituse alal.
Samuti ärksa õppimise ning koolituse tulemuslikkuse alal.

Täiskasvanute koolitamine ja just kompetentsipõhine lähenemine on minu teema olnud üle 10 aasta. Selle käigus olen  kogemust saanud ka sellistes valdkondades nagu töö analüüs ja kompetentside määratlemine, hindamine ja analüüs.