Kompetentsipõhine koolitus

Kompetentsipõhine koolitus on praktiline koolituse ülesehitamise meetod, mis sobib just  kindlalt piiritletud töökohtade koolituse väljatöötamiseks.

See koosneb etappidest, alates koolitusvajaduse analüüsist ja töö analüüsist (mille tulemusel  kirjeldatakse ära töö etappide kaupa, tuues ära iga etapi juures vajalikud kompetentsid) kuni koolituse tulemuse hindamiseni.

See meetod tagab, et koolitusse on haaratud kõik teadmised-oskused, mida on vaja antud töö tegemiseks ja jäetakse ära kõik, mis üleliigne.

 

Viin läbi koolitusi kompetentsipõhise koolituse disainimisest. Pakun ka konsultatsiooni.

Scroll to Top