Rita Lepik

Andragoog ja koolitaja

"Kui sul on küsimus, siis mine kõndima...

Täiskasvanute koolitamisega olen tegelenud aastast 2008, tegutsedes peamiselt lennundusvaldkonnas uute töötajate väljaõppega. Selle käigus sain ruttu aru, et õige lähenemine koolitusele on kompetentsipõhine lähenemine. Nii said olulisteks teemadeks minu laual kompetentsid, nende määratlemine ja töö analüüs. Enesetäiendamise vajadus viis mind õppima Tallinna Ülikooli andragoogika magistriõppesse, mille lõpetasin 2020, omandades ka täiskasvanute koolitaja kutse (tase 7). Lisaks olen läbinud rahvusvahelisi koolitusi kompetentsipõhise koolituse disainimise teemal.

Minu kireks on ärgas õppimine, ametlikumalt öeldes ärksameelsuse e. teadveloleku kasutamisvõimalused koolitusprotsessis. Tegin sellest ka magistritöö, uurides, kuidas Eesti täiskasvanute koolitajad teadvelolekut e. ärksameelsust  mõistavad ja seda koolituses kasutavad. Teadveloleku teemat uurides jõudsin ka selle vähemtuntud käsituse – otsese ehk sotsiokognitiivse teadveloleku – juurde ja avastasin, milliseid võimalusi see õppimise-õpetamise protsessis annaks nii täiskasvanute kui ka laste puhul. Seda nimetangi ärksaks õppimiseks. Ärksameelsusest e. teadvelolekust loe rohkem siit.

Jagan nii teoreetilisi teadmisi kui praktilisi oskusi koolitajatele või õpetajatele, kuidas õpetada-koolitada nii, et õppija jõuaks ärksa õppimiseni

Samuti jagan praktilisi oskusi kompetentsipõhise koolituse loomisel – mis on parim meetod kindlapiiriliste tööülesannetega töökohtade koolituse jaoks. 

Mind ennast inspireerib loodus ja looduses liikumine – olgu siis jalgsi või suuskadega. Minu moto on laenatud Sokrateselt.)

...kõnni nii kaua, kuni saad vastuse!"

Olen Eesti Andragoogide Liidu liige.