Minu teemad

Käsitlen kaasaegseid teemasid täiskasvanute koolitamisel ja arendamisel. Nendeks on kompetentsid ja kõik sellest lähtuv: kompetentside määratlemine, kompetentsimudeli koostamine, kompetentsipõhise koolituse loomine.

Teiseks  koolituse tulemuslikkus,  selle mõõtmine ja parandamine.

Minu kõige suuremaks kireks on ärgas õppimine ja kuidas selleni jõuda täiskasvanute koolitamisel. Allpool igast teemast lähemalt.

Ärgas õppimine

Kindlasti oled kuulnud mõistet teadvelolek või ärksameelsus (ingl keeles mindfulness)? See sõna seostub enese heaolu ja tasakaaluga, mida saavutatakse läbi vaikselt istumise ja mediteerimise. Kuid  ärgas olemine ei eelda ilmtingimata vaikset mediteerimist ja mõtete vaigistamist, vaid vastupidi – see võib tähendada  ka väga aktiivset mõtlemist ja analüüsimist.  Sellist ärgast olekut on hea  kasutada ka õpetamise-õppimise protsessis. Miks see hea on ja kuidas seda saavutada?

Kompetentsi-põhine koolitus

Kuidas tagada töötajale just tema rolli jaoks vajalik koolitus?

Parim lähenemine on teha seda kompetentsipõhiselt. Selline lähenemine tagab, et koolitatakse just seda, mida töötajal tööprotsessis vaja läheb. 

Kompetentsi-mudeli koostamine


Kuidas kindlustada, et organisatsiooni igal töökohal töötaks selle rolli jaoks kompetentne inimene?

Kuidas tagada, et töökohale värvataks töötaja, kes on just selle töökoha ning ka organisatsiooni vajaduste jaoks sobivate oskuste ja isikuomadustega?

Alustama peaks algusest – töökohal vajalike kompetentside kirjeldamisest.

Kompetentsid on baas, millele saab toetuda paljude personalivaldkonna küsimuste lahendamine nagu värbamine, koolitus, töökoha hindamine, töötajate arendamine jne.

Koolituse tulemuslikkuse mõõtmine

On hinnatud, et mitte rohkem kui vaid 10% koolitustel omandatust kantakse üle töö tegemisse. 

Kuidas parandada koolitusel õpitu ülekandmist? Lühivastus on: süsteemne lähenemine koolitusse alates selle eesmärgistamisest ning lõpetades järeltegevuste planeerimisega.

Koolitused

Viin läbi järgmisi koolitusi:

  1. Kompetentsimudeli koostamine Vaata lähemalt
  2. Kompetentsipõhise koolituse disainimine
  3.  Ärgas õppimine – kuidas seda saavutada koolitamisprotsessis Vaata lähemalt

Loengud

Tulen räägin koolitajatele või õpetajatele,  mida tähendab ärgas õppimine ja mis nippe õppetöös kasutada, et seda saavutada. Loe ärksast õppimisest siit.

Konsultatsioonid

Tulen teie organisatsioonile appi:

  1. Looma kompetentsimudelit
  2. Looma kompetentsipõhist koolitust
  3. Looma töövahendit, mis tõstab koolituste tulemuslikkust