Kompetentsimudel ja selle koostamine

Kompetents on töö tulemusliku ja parema soorituse mõju kirjeldus. Õigeid kompetentse (pädevusi) omav ja kasutav inimene omab kompetentsust (pädevust) töökohal.

Kompetentse defineeritakse kui demonstreeritud teadmisi, oskusi või võimeid (hoiakuid, omadusi) ehk inglise keeles K/S/A  –  knowledge/skills/attitude, abilities,

Kompetentsid on baas, millele saab toetuda paljude personalivaldkonna küsimuste lahendamine nagu värbamine, koolitus, töökoha hindamine, töötajate arendamine jne.

Paljudele ametitele on juba kirjeldatud ära standardsed kompetentsid, mida saab organisatsiooni vajadustega kohandada. On aga palju ameti- või töökohti, millele kompetentsikirjeldusi olemas ei ole või olemasolevad kirjeldused ei sobi kaugeltki organisatsiooni vajadustega. Siis tuleb need kompetentsikirjeldused ise üles ehitada. Süsteemne viis on teha seda läbi kompetentsimudeli.

Kompetentsimudeli koostamine tähendab töötaja töörolli täitmiseks vajalike kompetentside ehk pädevuste määratlemist, arvestades ka organisatsiooni äristrateegiast tulenevat vajadust.

Kompetentsi modelleerimine tähendab identifitseerida organisatsiooni poolt väärtustatud töötaja töö rolli täitmiseks vajalikud karakteristikud. Põhiidee peaks olema luua side äristrateegia ja inimeste kompetentside vahel, mida on vaja, et seda strateegiat ellu viia.

Näiteks kui ettevõte on otsustanud väärtustada innovatsiooni, siis selline ettevõte ilmselt tahaks palgata, arendada ja tunnustada töötajaid, kelles on olemas vastavad kompetentsid – näiteks loovus. See võimaldaks ettevõttel olla innovatiivne.

Kompetentsimudeli koostamise koolitus

Koostöös koolitusfirmaga “Reiting” pakun kompetentsimudeli loomise veebipõhist lühikursust. 

Kursus keskendub kompetentsimudeli koostamisele meetodil, kus kasutatakse töö analüüsi – see tagab, et kompetentsimudel on seotud nii konkreetse töö erinevate ülesannetega kui ka organisatsiooni väärtustega. Kompetentsidest ja kompetentsimudelist loe rohkem siit.

Kompetentsimudeli loomise kursus on suunatud eelkõige ettevõtte või organisatsiooni personali- või koolitusvaldkonna töötajatele, aga miks mitte ka laiemale huviliste ringile.

Koolitus toimub 6 omavahel hajutatud tööpäeva ennelõunal Zoomi vahendusel.  Koolituse käigus valitakse praktiliseks grupitööks ühe töö- või ametikoha
kompetentsimudeli koostamine.

Koolituse tulemusel

 • tead kompetentside tähendust ja tunned erinevaid
  kompetentside kategooriaid;
 • tead kompetentsimudeli koostamise erinevatest meetoditest;
 • oskad kaardistada töökoha või ametikoha kompetentse kasutades töö analüüsi;
 • oskad analüüsida kaardistatud kompetentse ning hinnata neid
  organisatsiooni strateegiast lähtuvalt;
 • oskad koostada kompetentsimudelit organisatsioonile, allüksusele või
  töökohale/ametikohale

Kui soovid saada abi oma organisatsioonis kompetentsimudeli loomisel, või on sul muu huvi, siis uuri, mis võimalusi veel pakun:

Scroll to Top